Logopedie

Indikace k terapii

Zajišťujeme diagnostiku a terapii narušené komunikační schopnosti (NKS) převážně u dětské klientely. Specializujeme se na neurogenní poruchy řeči a příjmu potravy, jako jsou např.:

 • vývojová dysartrie v rámci dětské mozkové obrny (DMO), bulbárního a pseudobulbárního syndromu, nebo jako součást různých genetických syndromů, např. Moebiova syndromu,
 • získaná dysartie či afázie na podkladě myopatie (DMD/BMD), po kraniotraumatech, cévních mozkových příhodách, onkologickém onemocnění CNS,
 • dysfagie (poruchy polykání) asociované s DMO, v rámci bulbárního a pseudobulbárního syndromu, u genetických syndromů aj.

Logopedickou péči věnujeme také dětem s těmito typy NKS:

 • dyslalie (porucha artikulace),
 • vývojová dysfázie,
 • opožděný vývoj řeči,
 • vady a poruchy sluchu (včetně problematiky kochleárních implantátů),
 • balbuties (koktavost),
 • tumultus sermonis (breptavost),
 • rhinolalie (huhňavost),
 • palatolalie (problematika rozšťepů orofaciálního komplexu),
 • poruchy hlasu.