Pavel Roskol

CV

Mgr. Pavel Roskol – registrovaný fyzioterapeut. Osvědčení vydané MZ ČR. 

Dosažené vzdělání

1998 – 2001 Lékařská fakulta UP v Olomouci (Bc. – Léčebná rehabilitace a fyzioterapie)

2003 – 2005 Lékařská fakulta UP v Olomouci (Mgr. – Klinická kineziologie a kinezioterapie)

Praxe

2005 – 2013 SLL Janské Lázně, Dětská léčebna Vesna

Od 2013 nestátní zdravotnické zařízení G-CENTRUM Olomouc s.r.o.

Odborné kurzy

Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (certifikát IVG –Internationale Vojta Gesellschaft)

Bazální programy ve fyzioterapii

NDT-Basic Bobath v neurovývojové terapii Bobath u dětí (certifikát EBTA – European Bobath Tutors Association)

NDT-Baby Bobath kurz pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy (certifikát EBTA)

Kurz vývojové neurologie (Thomayerova nemocnice v Praze)

Medical Taping Concept (certifikát MTC)

Introductory MAES therapy course (informativní kurz)

Asymetrie ve vývoji dětí

Prechtlova metoda