Rehabilitace

Indikace k terapii

V praxi se často setkáváme s dětmi, jejichž motorický vývoj neprobíhá zcela ideálně a vyžaduje terapeutickou intervenci. Děti vykazují  zpoždění ve vývoji, držení těla a pohybové vzory jsou realizovány na nižší kvalitě svalové koordinace. Odchylky od fyziologického vývoje mohou v budoucnu znamenat problémy v pohybovém systému. Příčiny neideálního vývoje jsou různé, závažnější stavy bývají mnohdy vázané na komplikace vzniklé v období těhotenství a porodu. Indikace vhodné k terapii na našem pracovišti:

 • opožděný motorický vývoj, 
 • asymetrie ve vývoji,
 • centrální koordinační porucha (CKP),
 • dětská mozková obrna (DMO),
 • orotpedické vady (vývojová dysplázie kyčlí,
  pes equinovarus, plochonoží, skoliózy aj.),
 • poúrazové a pooperační stavy,
 • svalová onemocnění (myopatie),
 • parézy periferních nervů,
 • meningomyelokéla.