Marcela Roskolová

CV

Mgr. Marcela Roskolová – registrovaný klinický logoped. Osvědčení vydané MZ ČR. 

Dosažené vzdělání

2001 – 2005 Pedagogická fakulta UP v Olomouci (Mgr. – Logopedie)

2008 Absolutorium speciální průpravy v úseku činnosti Klinická logopedie

Odborné kurzy

Klinická neurologie pro klinické logopedy

Vyšetřovací testy v klinické logopedii

Afaziologie A – základy klinické afaziologie

Afaziologie B – kognitivní přístup

Afázie

Moderní trendy v diagnostice a intervenci při incipientní koktavosti

Dyslálie

Vývojová dysfázie

Palatolalie

Vady a poruchy sluchu

Psychologická diagnostika narušeného vývoje řeči

Velofaryngeální insuficience, rozšťepové vady

Hlas

Specializační odborná stáž v klinické logopedii – Foniatrická klinika VFN Praha

Logopedická diagnostika a terapie poruch polykání s možností využití videofluoroskopie

Poruchy polykání u dětí

Poruchy polykání – dysfagie u dětí

Detská dysfágia

Hlasová rehabilitace a reedukace (certifikovaný kurz)

NDT-Basic Bobath v pediatrické praxi (certifikát EBTA – European Bobath Tutors  Association)

Terapie orální pozice v klinické logopedii (certifikovaný kurz)

Poruchy polykání – diagnostika a léčba (certifikovaný kurz)